3 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ολλανδική τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η ολλανδική τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ένα δυαδικό σύστημα, που σημαίνει ότι γίνεται διάκριση ανάμεσα στην Ακαδημαϊκή Προσανατολισμένη Εκπαίδευση (Ερευνητικά Πανεπιστήμια) και την Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών).

Τα Ερευνητικά Πανεπιστήμια, προσφέρουν κυρίως προγράμματα με γνώμονα την έρευνα και την επιστημονική γνώση, σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο.

Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, προσφέρουν προγράμματα, που επικεντρώνονται στην πρακτική εφαρμογή των τεχνών και των επιστημών. Αυτά τείνουν να είναι περισσότερο προσανατολισμένα στην πρακτική, σε σχέση με τα προγράμματα που προσφέρονται από τα Ερευνητικά Πανεπιστήμια και προετοιμάζουν τους φοιτητές για διευθυντικές θέσεις σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Με άλλα λόγια: Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών παράγουν  επαγγελματίες, ενώ τα  Ερευνητικά Πανεπιστήμια δημιουργούν επιστήμονες.

Η βασική απόφαση ενός Ολλανδού φοιτητή να σπουδάσει σε ένα Ερευνητικό  Πανεπιστήμιο ή σε ένα Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στην Ολλανδία , δεν έχει καμία σχέση με τις βαθμολογίες του στις εξετάσεις εισόδου, ή το κύρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, αλλά εξαρτάται από το τι θέλει να κάνει ο εν λόγω φοιτητής, μετά το πτυχίο του Λυκείου.

Αν ο στόχος σας είναι να ξεκινήσετε μια (διεθνή) σταδιοδρομία σε επίπεδο διοίκησης σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, τόσο εκτός Ελλάδας όσο και εντός Ελλάδας, τότε είναι μακράν η καλύτερη επιλογή να σπουδάσετε σε ένα Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών!

Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, προσφέρουν σε Έλληνες αποφοίτους Λυκείου μια πλειάδα από κορυφαία προγράμματα σπουδών εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, με μοναδικό κριτήριο εισαγωγής το απολυτήριο, όχι τη στιγμιαία “φωτογραφία”, που λέγεται πανελλήνιες.

Επίσης για εκείνους, που λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης στις πανελλήνιες, αναγκάζονται να σπουδάσουν σ΄ένα αντικείμενο που δεν είναι στις πρώτες επιλογές τους, είτε σ΄ένα Πανεπιστήμιο είτε σε Τ.Ε.Ι. μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, τα ολλανδικά πανεπιστήμια προσφέρουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν αυτό που θέλουν και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι το ολλανδικό κράτος παρέχει στους Έλληνες φοιτητές τη δυνατότητα πλήρους χρηματοδότησης με άτοκα δάνεια διάρκειας 35 ετών, τόσο ολόκληρων των διδάκτρων τους (μόλις 2.000 ευρώ ανά έτος), όσο και όλων των εξόδων στέγασης και διαβίωσης.

Ας εξετάσουμε λοιπόν ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του να σπουδάζει κάποιος σ’ ένα Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, σε σύγκριση μ΄ ένα Ερευνητικό Πανεπιστήμιο.

  1. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Σε γενικές γραμμές η αντιμετώπιση των φοιτητών από πλευράς πανεπιστημίου στα   Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, είναι πιο προσιτή και ανθρωποκεντρική απ’ ό,τι είναι στα Ερευνητικά Πανεπιστήμια, όπου αναμένεται ο φοιτητής να ενεργήσει πιο ανεξάρτητος και ως άτομο να φροντίσει ο ίδιος για την πορεία τον σπουδών του και τα διάφορα άλλα θέματά του.

Πολλά Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών εφαρμόζουν π.χ. το θεσμό του “Study Buddy”, όπου ένας Ολλανδός τελειόφοιτος αναλαμβάνει να υποδεχθεί στο αεροδρόμιο, αλλά και να κάνει ξενάγηση σ’ ένα νεοεισερχόμενο ξένο φοιτητή, στους χώρους του πανεπιστημίου και στην πόλη. Ο “Study Buddy”, επίσης βοηθάει τον πρωτοετή ξένο φοιτητή σε ζητήματα, που αφορούν τις σπουδές του, αλλά και γενικότερα τη ζωή του στην Ολλανδία, καθώς και στα απαραίτητα βήματα, που πρέπει να γίνουν.

Σε όλα τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών του, ο φοιτητής έχει τον προσωπικό του σύμβουλο σπουδών. Ο εν λόγω σύμβουλος παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή και αν χρειαστεί, τον κατευθύνει στις σωστές αποφάσεις σαν φοιτητή, τον πληροφορεί για το περιεχόμενο των σπουδών και τις διάφορες εξειδικεύσεις, που μπορεί να διαλέξει στη συνέχεια. Κάτι αντίστοιχο σε συστημικό πλαίσιο, δύσκολα θα συναντήσει κάποιος στα Ερευνητικά Πανεπιστήμια. Μαζί με τον φοιτητή, ο προσωπικός σύμβουλος χαράζει την πορεία του στο πανεπιστήμιο, σε συνδυασμό με την επιθυμητή μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία του, ή τις μεταπτυχιακές σπουδές Master, που θέλει να ακολουθήσει ο κάθε φοιτητής.

Φυσικό επακόλουθο αυτού του συστήματος, είναι να υπάρχει στα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, περισσότερη ενημέρωση στους καθηγητές και συμβούλους για την πορεία του φοιτητή, αλλά και περισσότερος έλεγχος εκ μέρους τους σε όλα τα στάδια των σπουδών του, ακόμη και σε ενδεχόμενες διορθώσεις πορείας αν χρειαστεί, κάτι το οποίο θεωρώ μεγάλο πλεονέκτημα για έναν Έλληνα φοιτητή 18 ετών, που για πρώτη φορά ζει μόνος του και μάλιστα σε μια ξένη χώρα.

Κατά συνέπεια η μεγάλη πλειοψηφία των σπουδαστών σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών “αναγκάζονται” να διαβάζουν συστηματικά και τακτικά και να μην απουσιάζουν από τα μαθήματα, αφού η πρόοδός τους συνεχώς ελέγχεται. Ως εκ τούτου, οι αποτυχίες στις εξετάσεις τους είναι πολύ περιορισμένες. Ένα αντίστοιχο σύστημα παρακολούθησης δεν υπάρχει στα Ερευνητικά Πανεπιστήμια.

Ένας φοιτητής μάλιστα, ο οποίος κατά την διάρκεια του πρώτου έτους δεν συμμετείχε ενεργά στις ομαδικές εργασίες, δεν διάβαζε, απουσίαζε σε τακτικά χρονικά διαστήματα και δεν πέρασε με επιτυχία τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του (χωρίς βάσιμη δικαιολογία), στο τέλος του πρώτου έτους καλείται να απολογηθεί και εφόσον οι απαντήσεις του κρίνονται ανεπαρκείς, καλείται να εγκαταλείψει το Πανεπιστήμιo. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στα Ερευνητικά Πανεπιστήμια, όπου και στο εξωτερικό συναντάμε το φαινόμενο του “αιώνιου φοιτητή”.

Μπορεί το προαναφερόμενο να φαίνεται αυστηρό, αλλά αποτελεί ακριβώς το βασικό λόγο, για τον οποίο οι απόφοιτοι των Ολλανδικών Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών, είναι περιζήτητοι στη διεθνή αγορά εργασίας. Αφ’ ενός επειδή πρόκειται για άτομα με υψηλή επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση και αφ’ ετέρου λόγω του ότι οι πτυχιούχοι αυτών των πανεπιστημίων είναι ικανοί και φιλόδοξοι επαγγελματίες και όχι “αφηρημένοι” επιστήμονες.

  1. NETWORKING

Στα Ολλανδικά Ερευνητικά Πανεπιστήμια φοιτούν πολλοί ξένοι σπουδαστές, αλλά στην πλειοψηφία τους σε μεταπτυχικά προγράμματα Master, όπου το πρόγραμμα είναι κυρίως ατομικό. Στα πτυχιακά προγράμματα Bachelor στα Ολλανδικά Ερευνητικά Πανεπιστήμια επίσης ελάχιστα είναι τα μαθήματα, όπου απαιτείται από τους φοιτητές η συμμετοχή τους σε ομαδικές εργασίες.

Το αποτέλεσμα στην πράξη είναι πως ένας Έλληνας φοιτητής δεν έρχεται συχνά σε ουσιαστική επαφή σε προσωπικό επίπεδο με φοιτητές από άλλες χώρες, αλλά κάνει παρέα με Έλληνες συμφοιτητές του.

Αντιθέτως, πολλά μαθήματα στα Ολλανδικά Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών απαιτούν μια συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες, οπότε ο Έλληνας φοιτητής θα γνωριστεί ούτως ή άλλως με συμφοιτητές του από πολλές χώρες του κόσμου.

Οι σπουδές του φοιτητή από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως του Κινέζου, του Ινδού ή του Αμερικανού φοιτητή, δεν χρηματοδοτούνται όμως από το ολλανδικό κράτος. Εκεί λοιπόν όπου ένας Έλληνας φοιτητής πληρώνει 2.000 ευρώ για τα δίδακτρά του ανά έτος, ο αντίστοιχος μη Ευρωπαίος πληρώνει 10.000 ευρώ το χρόνο.

Επίσης ο μη Ευρωπαίος συμφοιτητής σας δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ένα δάνειο από το ολλανδικό κράτος (όπως εσείς), για χρηματοδότηση των διδάκτρων, αλλά ούτε για τα έξοδα στέγασης και διαβίωσής του, όπως μπορεί να κάνει ένας Έλληνας σπουδαστής.

Ένας Έλληνας φοιτητής μπορεί να σπουδάσει σε ολλανδικό πανεπιστήμιο, να μένει και να ζει στην Ολλανδία, εξ ολοκλήρου με χρήματα από το ολλανδικό κράτος, ενώ ο αντίστοιχος Κινέζος συμφοιτητής σας, πληρώνει από την τσέπη του για τα δίδακτρα, τη στέγαση και για την διαβίωσή του, συνολικά περίπου 19.000 ευρώ το χρόνο.

Αντιλαμβάνεστε ότι ο Κινέζος, ο Ινδός, ο Ρώσος, ο Βραζιλιάνος, κ.λπ., ο οποίος έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τέτοια ποσά, προέρχεται από την ανώτερη κοινωνική τάξη της χώρας του, όπου το γενικότερο βιοτικό επίπεδο είναι ακόμη πολύ πιο χαμηλό από αυτό της Δύσης.

Οι συμφοιτητές σας αυτοί σε 10-15 χρόνια από την αποφοίτησή τους, θα κατέχουν κορυφαίες διευθυντικές θέσεις στις μεγαλύτερες εταιρίες των χωρών τους, οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία σε οικονομικό επίπεδο. Ο μελλοντικός Γενικός Διευθυντής Εξαγωγών της Huawei, ή ο Υπουργός Εμπορίου της Ινδίας του 2035, σήμερα είναι συμφοιτητές σας και ενδεχομένως φίλοι σας.

Για την εξέλιξη της μελλοντικής σας επαγγελματικής σταδιοδρομίας, δεν μετράει μόνο τι γνωρίζετε, αλλά και ποιον γνωρίζετε. Στο πλαίσιο αυτό οι γνωριμίες και φιλίες, που θα αποκτήσετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας σ’ ένα Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών με ξένους συμφοιτητές, μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την εξέλιξη της καριέρας σας.

  1. Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κατ’ αρχάς θέλω να επισημάνω ότι το να σπουδάζει κάποιος σ’ ένα Πανεπιστήμιο ή σ’ ένα Τ.Ε.Ι., δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το μέσον για μια μελλοντική πετυχημένη επαγγελματική ή επιστημονική σταδιοδρομία.

Με γνώμονα αυτό, είναι απαραίτητο ο κάθε υποψήφιος φοιτητής αλλά και οι γονείς, να εξετάσουν προσεκτικά την πραγματικότητα στην ελληνικά αγορά εργασίας, πριν επιλέξουν μια συγκεκριμένη σπουδή.

Κάθε μέρα βλέπουμε στην τηλεόραση, διαβάζουμε στα έντυπα και στο διαδίκτυο, αλλά επίσης γνωρίζουμε και πολλά παραδείγματα από το στενό μας οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, ότι είναι σύνηθες φαινόμενο πλέον στην Ελλάδα ακόμη και άτομα με μεταπτυχιακά Master να είναι άνεργοι, ή να εργάζονται σε θέσεις όχι μόνο υποδεέστερες των δυνατοτήτων τους, αλλά και εντελώς άσχετες με το αντικείμενο των σπουδών τους. Ο κακός δαίμονας που δημιουργεί τα προβλήματα λέγεται “προϋπηρεσία”.

Η πρακτική εφαρμογή της γνώσης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, είναι αυτό που διακρίνει μια Bachelor πτυχιακή σε ένα Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, από μια αντίστοιχη σε ένα Ερευνητικό Πανεπιστήμιο.

Ως φοιτητής, εφαρμόζετε συνεχώς τις θεωρητικές σας γνώσεις απευθείας στην πράξη. Αυτό γίνεται μέσω πρακτικής άσκησης σε εταιρίες στην Ολλανδία και στο εξωτερικό, καθώς και σε πρακτικές αναθέσεις εντός και εκτός του Πανεπιστημίου.

Όλα τα προγράμματα σπουδών στα Ολλανδικά Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών περιλαμβάνουν διάφορες τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση σε διεθνείς εταιρίες στην Ολλανδία και σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας έτσι τους φοιτητές να κάνουν τα πρώτα βήματα στην καριέρα τους και να δημιουργήσουν πολύτιμες επαφές με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Αυτό το σύστημα "κατάρτισης στην εργασία", όχι μόνο προετοιμάζει τους φοιτητές για το τι τους περιμένει στην εργασία τους μετά την αποφοίτησή τους, αλλά δημιουργεί επίσης πολύτιμες επαφές και μελλοντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες με παγκόσμια παρουσία είναι ολλανδικές, μεταξύ των οποίων οι: Philips, Heineken, KLM, Shell, Akzo Nobel, ING και η Unilever. Πολλές από τις κορυφαίες ξένες πολυεθνικές εταιρείες στον κόσμο επίσης έχουν την ευρωπαϊκή κεντρική έδρα τους στην Ολλανδία, γεγονός που προσφέρει στους Έλληνες φοιτητές στην Ολλανδία πολλές ευκαιρίες να ξεκινήσουν τη διεθνή  καριέρα τους σε αυτή τη χώρα.

Τα Ολλανδικά Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών έχουν άριστες σχέσεις με αυτές τις εταιρείες. Πολλές από αυτές προσφέρουν θέσεις για την πρακτική σας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και τα ερευνητικά προγράμματα των Πανεπιστημίων συνδέονται επίσης συχνά με μια συγκεκριμένη εταιρία.

Η απόκτηση ενός πτυχίου Bachelor από ένα Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών θεωρείται ως η ολοκλήρωση των σπουδών, με πλήρη εξειδίκευση και το κατάλληλο εφαλτήριο για την έναρξη της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.  Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μόνο το 20% των κατόχων Bachelor στα Ολλανδικά Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, συνεχίζουν τις σπουδές τους προς το πτυχίο Master, αφού σε πολλές σχολές δέχονται δελεαστικές προτάσεις εργασίας ακόμη και πριν αποκτήσουν το πτυχίο Bachelor.

Η απόκτηση ενός πτυχίου Bachelor από ένα Ερευνητικό Πανεπιστήμιο αντιθέτως,  θεωρείται ως ένα πρώτο ορόσημο ως προς την ολοκλήρωση των σπουδών. Ένας απόφοιτος ενός Ερευνητικού Πανεπιστημίου μόνο με πτυχίο (Bachelor), θεωρείται ως άτομο που δεν έχει τελειώσει τις σπουδές του και ως εκ τούτου έχει σημαντικά λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το 87% των αποφοίτων Bachelor στα Ολλανδικά Ερευνητικά Πανεπιστήμια, συνεχίζουν τις σπουδές τους προς το πτυχίο Master.

Οι απόφοιτοι ενός Ολλανδικού Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών, λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και ως εκ τούτου αποτελούν περιζήτητους εξειδικευμένους επαγγελματίες οπουδήποτε στον κόσμο. Οι επίσημες στατιστικές δείχνουν ότι για το έτος 2015, το 80% των αποφοίτων πτυχιούχων Bachelor των Ολλανδικών Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών, βρήκαν μια κατάλληλη δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα και επίπεδό τους, μέσα σε 3 μήνες από την απόκτηση του πτυχίου τους.

Δεδομένου ότι η ολλανδική οικονομία ανέκαμψε και αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς το 2017, οι δείκτες αυτοί για τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών  βελτιώθηκαν και κατά το έτος 2018. Σε ορισμένους τομείς σπουδών, προσφέρονται ήδη σε σπουδαστές κατάλληλες θέσεις εργασίας πριν απο την αποφοίτησή τους.

Η αύξηση της ζήτησης εργασίας που σημειώθηκε το 2017, συνεχίστηκε και το 2018. Σύμφωνα με επίσημες μακροοικονομικές εκτιμήσεις, η ανεργία στην Ολλανδία μειώθηκε από 5% το 2017 σε 4,5% το 2018 (Economic Quarterly Bulletin).

Αν ο στόχος σας είναι να ξεκινήσετε μια (διεθνή) σταδιοδρομία σε επίπεδο διοίκησης σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, τότε είναι μακράν η καλύτερη επιλογή να σπουδάσετε σε ένα Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site μας:

https://studyinholland.gr/